Kako Vam PLM može pomoći

PLM (Upravljanje životnim ciklusom proizvoda) predstavlja integraciju podataka, procesa, poslovnih sistema i ljudi unutar preduzeća u jedan sistem. PLM Vam omogućava da upravljate ovim informacijama tokom čitavog životnog ciklusa proizvoda efikasno i na isplativ način, od procesa kreiranja ideja do dizajna i proizvodnje do isporuke i odlaganja.

Više informacija

Aktuelnosti

Arhiva aktuelnosti