NX

NX CAD | NX CAM

NX je sveobuhvatan CAX sistem izgrađen na jedinstvenoj, otvorenoj i modernoj tehnološkoj osnovi i obuhvata procese od dizajna proizvoda do proizvodnje.

Sve oblasti - građevina, industrijski dizajn, dokumentacija, simulacija, obrada itd, međusobno su povezane i time povećavaju efikasnost celokupnog rešenja.

Trial verzija   Želim obuku