PLM ili PDM

Šta je to PDM Software?

Danas se neki CAD software koristi u gotovo svakoj kompaniji koja ima svoju konstrukciju. Sa napredokom CAD softwera  podaci iz projektovanja i proizvodnje počeli su sve više da prelaze sa papirnih na CAD datoteke. Broj ovih podataka u preduzeću brzo je porastao i zatražio red u svom skladištenju, a arhiviranje postalo sve teže. Kada je njihovo skladištenje počelo da preplavljuje inženjere, rođeni su PDM sistemi (upravljanje podacima proizvoda).

PDM je sistem dizajniran za upravljanje podacima o proizvodima i pratećim tokovima rada. Čuvane informacije uključuju CAD modele, crteže, sastavnice, podatke o delovima, specifikacije proizvoda, NC programe, rezultate analize, prateću korespodenciju itd. PDM takođe vodi računa o održavanju verzija dokumenata.

 

PDM ili PLM?

 

PDM korisnici su uglavnom programeri i konstruktori, ali mogu biti i fabrički radnici, projektni menadžeri, ljudi iz prodaje, marketinga, nabavke, finansija, koji takođe mogu doprineti dizajnu proizvoda. PDM se može smatrati CAD nadgradnjom, jer ima smisla da se koristi samo kada preduzeće koristi CAD. 

PLM je viša faza razvoja PDM-a. Razlika između PDM-a i PLM-a u upravo to srednje slovo: PDM je upravljanje podacima, zadužen je za podatke o dizajnu proizvoda, dok je PLM upravljanje životnim ciklusom, odnosno bavi se čitavim životnim ciklulsom proizvoda. Fokusira se na sve proizvode uključene u proizvod u svom životu. PLM ima znatno širi opseg, praćenjem proizvoda ne samo do proizvonje već i dalje do kupca. Ima jake veze sa ERP-om. Nije samo aplikacija (kao što je CAD), već i složeni informacioni sistem čija je implementacija zahtevna i utiče na promene u načinu na koji organizacija radi. Korisnici su u celom poslu, pa čak i sa svojim spoljašnjim partnerima. Razmeštanje PLM-a automatski predpostavlja korišćenje PDM sistema, koji je defakto uklučen u PLM.  

Nije lako reći da li je nekom preduzeću potreban PDM ili PLM. Obično je potrebno savetovanje i analiza stručnjaka za poslovne procese. Imati okvirnu ideju nije dovoljno.

 

 

Probajte naš test