Zašto odabrati iznajmljivanje

Iznajmljivanje softvera

Budite u toku i povećajte vrednost ulaganja u softver

Ažuriranje softvera je jedan od glavnih izazova sa kojima se suočava svaka kompanija. Pretplatni model Siemens Digital Industries Softvare nudi korisnicima mnoge ključne pogodnosti, uključujući pristup najnovijoj verziji softvera i 24-satni pristup tehničkoj podršci.

Model pretplate takođe je isplativ i u finansijskom smislu. Plaćanje softverskih licenci zahteva kapitalne troškove kao i operativne troškove. Iznajmljivanjem možete smanjiti početne troškove i ukupne troškove posedovanja softvera.

  

Prednosti

  • Povećavate vrednost ulaganja u softver
  • Dobijate pristup najnovijoj verziji softvera
  • Dobijate profesionalnu tehničku podršku
  • Licence za softver premeštate sa kapitalnih troškova na operativne troškove
  • Smanjujete početne troškove i ukupne troškove vlasništva
  • Povećavate sigurnost planiranja budžeta i kontrolu troškova, a smanjujete troškove nadogradnje

 

Studije su pokazale da će prelazak na pretplatu smanjiti početno ulaganje za 50%. Pretplate povećavaju izvesnost i predvidljivost planiranja budžeta i kontrole troškova i mogu koštati manje od nadogradnji, bez obzira na to koliko često ili retko nadograđujete. Uz našu pretplatu imat ćete 24-satni pristup svim verzijama softvera i nadogradnjama softvera Siemens Digital Industries.

24/7 podrška

Online, telefonom ili lično, podrška je dosupna hiljadama korisnika širom sveta 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji za rešavanje problema, pretraživanje baze znanja, pristup dokumentaciji i preuzimanje softvera. Pretplate za Siemens softver vam omogućavaju pristup ažuriranjima održavanja za vaše prethodne verzije. Ažuriranja održavanja usredsređena su na poboljšanje performansi i ne menjaju način rada vaših alata.

Ispravke i poboljšanja

Kupci koji se pretplaćuju dobijaju ažuriranja o održavanju i takođe mogu predložiti ideje za unapređenje proizvoda našim razvojnim timovima. Sarađujemo sa korisničkom zajednicom, a ideje za crowdsourcing su odličan način da vam se isporuče najvažnija poboljšanja.